Ostrołęka,

piątek, 5 lutego 2016

Pytania do władz woj. podlaskiego o połączenia kolejowe na Litwę

Szanowni Państwo,
Prosimy o informację- jednoznaczną- kiedy ruszą połączenia kolejowe na Litwę.

Informowano nas Państwo o braku zgody strony litewskiej na uruchomienie połączeń kolejowych na Litwę, niemniej, strona litewska zaprzecza tym informacjom. List strony litewskiej dołączam. Proszę o przesłanie ponownej odpowiedzi, nadającej się do publikacji prasowej. Interesuje mnie, kiedy można uruchomić połącenie kolejowe na Litwę. Jak informuje strona litewska, nowa inwestycja w torowisko 1435 mm po stronie litewskiej nie została zakończona do czasu wdrożenia nowego rozkładu jazdy w grudniu 2015, ale obecnie, jak wnioskuję, takie połączenie jest technicznie możliwe w relacji Kowno- Białystok:

Panie Redaktorze,

(...) W przypadku połączenia z Litwą zostałoono zaplanowane na roczny rozkład jazdy 2015/2016 w relacji Kraków – Mockava. Ministerstwo zadeklarowało zamiar jego dofinansowania, jednak z powodu braku zgody strony litewskiej obecnie nie jest możliwe jego uruchomienie. Stanowisko to dotyczy tylko przewozów pasażerskich.

Z pozdrowieniami,

Zespół prasowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Tel. 22 630 11 22


Does the Lithuanian Ministry of Transport and Communication confirm that due to lack of willingness of the lithuanian side, the train connection to Poland was not restored? I attach the answer of Polish ministry for transport issues, MIB

". W przypadku połączenia z Litwą zostało ono zaplanowane na roczny rozkład jazdy 2015/2016 w relacji Kraków – Mockava. Ministerstwo zadeklarowało zamiar jego dofinansowania, jednak z powodu braku zgody strony litewskiej obecnie nie jest możliwe jego uruchomienie. Stanowisko to dotyczy tylko przewozów pasażerskich."
-- 

Dear Mr. Adam Fularz,
Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania does not agree that connection with Poland was not restored due to the lack of willingness from Lithuanian side. Indeed, regular passengers train services between Poland and Lithuania was planned to start on the December 2015. However, authorization procedures for placing into service of the newly built “Rail Baltica” line on the territory of the Republic of Lithuania took longer that was planned. Besides, JSC “Lithuanian railways” currently doesn’t own rolling stock suitable for passenger transportation on 1 435 mm railway tracks, therefore it is concluding negotiations with Polish companies “PKP Intercity” and “Przewozy Regionalne” on the lease of Polish rolling stock to run them on the territory of the Republic of Lithuania. As far, as we know agreement was not reached yet and all necessary permits to safely run Polish rolling stock on the Lithuanian infrastructure were not obtained.
For these reasons restoration of passenger trains connection between Poland and Lithuania was delayed and now it is planned to start operation at the beginning of March 2016
Kind regards,

Vidmantas TAMULIS

Head of Railway Transport Division
Water and Railway Transport Policy department
Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz