Ostrołęka,

piątek, 16 października 2015

Co z portem lotniczym Ostrołęka?

Port lotniczy Ostrołęka mógłby powstać, gdyby przedłużono pas startowy do 1150 metrów, zainstalowano NBD/DVOR, wybudowano malutki terminal. Port lotniczy mógłby wówczas obsługiwać loty krajowe. Obecnie brak jest szans na port lotniczy w Ostrołęce bez minimalnych inwestycji na poziomie 10- 15 mln PLN.

Pamiętam z mediów że w niektórych polskich miastach, w Ostrołęce czy w Białymstoku, wyrażano wielkie resentymenty z powodu braku portów lotniczych.

Ależ! Te miasta mają porty lotnicze, są to tzw. STOL-porty, tylko że nie są one w żaden sposób wykorzystywane do planowych połączeń. STOL-porty to miejskie porty o krótkich pasach startowych, dostosowane do odbywania z nich lotów samolotami klasy STOL (short take-off and landing). Wiele tego typu samolotów potrzebuje drogi startowej o długości 700- 800 metrów. Szczególnie Norwegia słynie z około 30 portów klasy STOL, zbudowanych w latach 1965- 1987. Typowo mają długość drogi startowej ok. 890 metrów.


Jako przykład świetnie funkcjonującego STOL-portu podawałem niedawno port Plymouth City Airport, mający pas startowy o wymiarach 1161 x 30 metrów, obsługujący kilka relacji wewnątrzkrajowych i międzynarodowych dziennie.

Lotnisko Łomża- Grądy ma drogę startową o długości 804 x 25 m. Łatwo z takiego portu zrobić typowy STOL-port z codziennymi rejsowymi połączeniami. Loty te są zwykle realizowane w ramach służby publicznej, są dofinansowywane przez władze regionów. Proponuję by władze obu województw, czy też obu miast, porozumiały się i wspólnie rozpisały przetarg na linię obsługiwaną samolotami klasy STOL. Możliwe są połączenia do innych regionów kraju, jak i też połączenia do hubu - portu przesiadkowego.
Proponuję wspólne uruchomienie linii lotniczej np. Łomża/ Grądy - Wrocław czy Katowice, obsługiwanej samolotami klasy STOL.

Typowe samoloty tej kategorii używane np. przez norweskie linie Widerøe, to Bombardier Dash 8-100 i Bombardier Dash 8-200, zdolne do startu z dróg startowych o długości 800 metrów przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu (MTOW). Jeszcze krótszej drogi startowej wymaga De Havilland Canada Dash 7, zdolny startować wykorzystując pas o jeszcze mniejszej długości. Częściowa lista takich samolotów znajduje się tu: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_STOL_aircraft

Jest nieprawdą że Łomża czy Ostrołęka nie posiadają zdatnych do użytku portów lotniczych. W mojej opinii raczej nie wykorzystują dostępnej infrastruktury. W lasach koło Ostrowii Mazowieckiej funkcjonuje zapomniany port lotniczy. Notabene, jedyny w miarę sprawny w tej części kraju. Proponuję zainstalować na nim system podejścia precyzyjnego APV-I, dodać ogrodzenie, kontenery mogące pomieścić pomieszczenia odpraw, i spróbować uruchomić ten port jako publiczne lotnisko General Aviation. Obecnie brak choćby najprostszego i najtańszego, a skutecznego systemu APV-I, który umożliwia lądowanie nawet rozkładowych samolotów i śmigłowców w warunkach ograniczonej widoczności Należy się skontaktować z zarządcą portu lotniczego w Mielcu, gdzie to urządzenie zainstalowano. Wówczas można przyjmować w bezpieczny sposób loty np. czarterowe.

W dalszej kolejności należy dokupić wyposażenie i sprawdzić czy będą chętni przewoźnicy do zaoferowania rozkładowych lotów krajowych samolotami klasy STOL.View port lotniczy Łomża- Ostrów w Grądach in a larger map
Wygląd części socjalno-biurowej
Zestaw kontenerowy socjalno-biurowy dla lądowiska w Grądach k. Ostrowii Mazowieckiej
wg http://kontenery-somianka.blogspot.com/p/kontenery-biurowe.html

wg http://www.flight-club.pl/fotki/losowafotka/IMG_1231%20(Small).jpg
Od jakiegoś czasu na świecie rozwija się kategoria STOL-portów, małych portów lokalnych, które często, choć nie zawsze, są subwencjonowane, choć są też przypadki portów bardzo rentownych. Celem powstania tychże portów jest zwykle poprawa dostępności regionu. Koszty budowy i obsługi tych portów są nieporównywalnie mniejsze (1/20 kosztów typowego portu regionalnego), zaś podstawowy cel- poprawa dostępności komunikacyjnej, może być osiągnięty koszem niebagatelnie mniejszym dla podatnika.

Fot. Samolot pasazerski Bombardier Dash-8, standard klasy STOL operujący loty rozkładowe na lotniskach o dlugości pasa 800 metrów. Cc wikimedia

Fot. Lotniska w Polsce, cc wikipedia

Porty te są w stanie obsługiwać loty tylko samolotów klasy STOL, short take-off and landing, samolotów o krótkiej drodze lądowania i startu. W USA istnieje około 80 portów lotniczych tej kategorii. Krajem który w całości oparł lotnictwo lokalne i regionalne na stolportach jest Norwegia. W latach 1965 do 1987 zbudowano ok. 30 stolportów celem obsługi odległych miejscowości. Norweskie stolporty mają pasy o długości zwykle 800 metrów.
W Polsce nie wykształciła się kategoria stol-portów obsługujących ruch pasażerski. Poza kilkoma potencjalnie rentownymi wyjątkami, wymagałyby one rządowych dotacji w ramach wykonywania usług służby publicznej. System taki działa w Norwegii, rząd poprzez system przetargów na wykonywanie przewozów lotniczych do najmniejszych portów wspiera dostępność komunikacyjną odległych obszarów. Połowa oferty takich norweskich linii regionalnych jak Wideroe to loty do małych portów.
Trasy lotnicze wspierane w ramach służby publicznej w Europie to m.in. Dublin do Knock, Galway, Kerry, Sligo, Donegal oraz City of Derry, trasy między Włochami a Sardinią, polączenia między wyspą Korsyką a Francją, niektóre trasy krajowe Norwegii, Szwecji, Finlandii, a w Wielkiej Brytanii- trasy w rejony górskie Szkocji i na wyspy. W Polsce można by rozwazyc wsparcie przez rząd lub samorządy poniektórych tras.
Jedynym czynnym stolportem był port lotniczy w Łodzi- Lublinku w okresie przed przedłużeniem drogi startowej. Oferował połączenia zagranicznych i polskich linii wykorzystujących mniejsze samoloty i był zorientowany pod ruch biznesowy. Rocznie obsługiwano 6-7 tys. pasażerów. Tymczasem Wielka Brytania jest krajem sprawnie funkcjonujących stol-portów, spośród których największy, Londyn- City Airport obsłużył 3,2 mln pasażerów w 2008 roku.
W Polsce istnieje cała sieć portów lotniczych mogąca być ożywiona w taki sposób. Stolport powstaje w Kielcach-Masłowie, kolejny znajduje się w Katowicach-Muchowcu. Nieużywane stolporty marnują się w Toruniu, Lubinie. Nieczynne są pasy startowe w Legnicy, Białymstoku, Krośnie, z powodu złego stanu nawierzchni.
Potencjalnie najbardziej dochodowym stol-portem Polski mógłby być port Warszawa- Babice. (...)

Fot. Port Kraków- Rakowice-Czyżyny w gęstej zabudowie miejskiej, wg www.pikniklotniczy.plFot. Port lotniczy Lubin, cc wikipedia


Teren wschodniej Polski pozbawiony jest aktualnie połączeń lotniczych. Na terenie wschodnich Mazur, ba, generalnie północnowschodniej Polski brak jest jakichkolwiek czynnych portów lotniczych, mimo istniejącej infrastruktury. Czynne co prawda jest lotnisko Ostrów Mazowiecka-Grądy, zlokalizowane pomiędzy Białymstokiem a Warszawą, mające betonową drogę startową o wymiarach 804 x 25 metrów, ale nie prowadzi się połączeń pasażerskich, na które być może byłby pewien popyt.
Na przeszkodzie rozwoju kategorii mniejszych portów lotniczych w Polsce stoi prawo. Obecnie rząd stawia takie same wymagania wobec portu warszawskiego, jak i portów lokalnych. W ramach pracy zespołu d/s mniejszych lotnisk powołanego w 2006 roku pojawiały się propozycje by właściciele małych lotnisk nie musieli m.in. wyposażać portu w drogi i skomplikowany sprzęt rentgenowski do skanowania bagażu, ale mogli sprawdzać go "ręcznie lub innymi, tańszymi metodami" (cytat za "Rzeczpospolita", 24.IV.2006). Obecnie trwają prace nad umożliwiającym taką działalność rozporządzeniem.

Rozwój ograniczały dziwne przepisy na temat struktury własnościowej portów, wymagano np. by pakiet kontrolny w spółkach zarządzających lotniskami mógł należeć jedynie do spółki z kapitałem polskim. Postulowano dopuszczenie przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Obiecywano także likwidację konieczności ubiegania się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego, z którego korzystają przewoźnicy lotniczy (osoby prywatne i linie lotnicze). Brak było też wsparcia dla przewoźników lotniczych operujących na pożądanych ze społecznego punktu widzenia trasach (np. do dwóch portów w Bieszczady).

Konieczna jest zmiana polityki rządu i władz regionalnych w tym zakresie. Poprawa dostępności komunikacyjnej kraju wymaga często jedynie mniejszych nakładów finansowych, wymaga zmiany polityki infrastrukturalnej na rzecz np. wsparcia wykluczonych komunikacyjnie regionów, często mających zniszczoną, porzuconą infrastrukturę transportową. Stol-porty mogą funkcjonować na rynku jedynie okresowo, do czasu poprawy dostępności regionów np. za pomocą kolei czy dróg samochodowych. Niemniej, ta kategoria lotnisk winna być dostrzeżona przez władze publiczne, a istniejąca infrastruktura- wykorzystana.

Łomża- Ostrów Mazowiecka- opis ze strony dlapilota.pl
Opis:
Inne nazwy: EPGY;
Częstotliwość: 126.925;
Współrzędne: N52°50'13.2" E21°46'39.6";
Elewacja: 408 ft;
Wymiary pasa: 804x24 m;
Kierunek lądowania (GEO): 095/275;
Link: www.flight-club.pl;
Kontakt: +48 297469819;
Film z lądowania;
1. Wysokość lotu po kręgu 300 m (1000 ft) AGL.
2. Starty i lądowania poza RWY zabronione.
3. Bezsilnikowe statki powietrzne powinny unikać lotów przy bocznym wietrze powyżej 6 m/s oraz w okresie silnej termiki.
1. Aerodrome circuit at 300 m (1000 ft) AGL.
2. Take-off and landing on RWY only.
3. Non powered aircraft should avoid conducting flights during crosswinds of more than 6 m/s and in times of high thermal activity.
Właściciel:
Targor-Truck Sp. z o.o. OSL FTO "Targor Flight Club",
Antoniewo 13, 07-311 Wąsewo,
T: +48297469819,
Dyrektor / Director M: +48601204371,
FTO: M: +48506113858,
www.flight-club.pl
Użytkownik:
1. Zakład Usług Agrologicznych w Mielcu, BazP.Poż i Agro;
2. Sprint Air Aviation School Sp z o.o.;
3. Aeroklub Północnego Mazowsza w Przasnyszu
Powiązane galerie:
NOTAM

Informacje o lądowisku z witryny www.flight-club.pl


Współrzędne:
E 21° 46' 39.49"
N 52° 50' 13.11"
(WGS-84)
Wzniesienie terenu nad poziom morza:
124,21 m (407 ft) AMSL
Długość i kierunek pasa startowego:
804m x 24,5m pasa utwardzonego (asfalt) kierunek GEO: 95-275°
Położenie w stosunku do miasta Ostrów Mazowiecka:
azymut 300° GEO, odległość 9,5 km (5,1 NM)
Radiostacja korespondencyjna UKF:Znak wywoławczy GRĄDY RADIO
- pracująca na częstotliwości 126,925 MHz;
(w czasie wykonywania lotów szkolnych)
Łączność z organami Służby Ruchu Lotniczego:
FIS Olsztyn - pracujący na częstotliwości 118,775 MHz
tel. 0-22-574 55 88
faks 0-22-5747586
ASM-3 telefon: + 48-22-574 57 33 (do 5)
Osłona meteorologiczna:
Centralne Biuro Prognoz Lotniczych w Warszawie
tel. 0-22 846 38 18, 0-22 846 06 82

Biuro Prognoz Meteorologicznych Białystok,
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok;
tel. 0-85 748 61 50

Położenie i przeznaczenie lądowiska:

Lądowisko (lotnisko) "Grądy" (kod ICAO: EPGY) wpisano do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 41 dnia 03.09.2008. Położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie startów z lądowiska jest możliwe tylko w przypadku braku aktywności strefy TSA-02D. Aktywność strefy podawana jest w Biuletynie wykorzystania przestrzeni powietrznej AUP, z którego należy określić zakres czasowy i wysokościowy aktywności.

Charakterystyka:

Nawierzchnia pola wzlotów:

Trawiasta, o wymiarach 920 m długości i 100 m szerokości. Po środku pas startowy utwardzony - o nawierzchni asfaltowej o długości 804m i szerokości 24,5m. Po obu stronach pasa nawierzchnie trawiaste /pobocza/ dobrze zadarnione o szerokości 38 m z każdej strony pasa. Na przedłużeniu powierzchni utwardzonych oraz poboczy, znajdują się trawiaste powierzchnie o długości 60 m zabezpieczające przerwany start.

Charakterystyka przedpola:

Lądowisko położone jest w zachodniej części niedużego masywu leśnego, otoczone lasem mieszanym z przewagą sosny / samosiewy/, o wysokości drzewostanu 5 do 15 m. Po starcie na kierunku wschodnim brak pól dogodnych do awaryjnego lądowania. W obu kierunkach na szerokości 100m wycinka leśna na długości 200m od granicy pola wzlotów.

Wskaźnik kierunku wiatru:

Po południowej stronie pasa startowego na jego krawędzi trawiastej, umieszczony jest - standardowy rękaw lotniczy pomalowany w biało-czerwone pasy, na maszcie o wys.12 m /obok kontenera stanowiącego pomieszczenie operacyjne lądowiska/.

Oświetlenie do lotów nocnych:

Do lotów nocnych pas startowy oświetlony jest lampami przenośnymi. Wykładane światła: THR, krawędziowe RWY, krawędziowe TWY.

Przeszkody lotnicze w rejonie lądowiska:

Brak przeszkód lotniczych w rozumieniu definicji. Lądowisko położone jest wewnątrz masywu leśnego co stanowi poważne utrudnienie lotów dla niektórych rodzajów statków powietrznych, szczególnie dla SP bez napędu ze względu na występującą turbulencję termiczną nad pasem startowym oraz mała ilość pól do awaryjnego lądowania na kierunku wschodnim.
Użytkownicy:
Targor-Truck Sp. z o.o.,
Ośr. Szkol. Lotniczego FTO Targor Flight Club;
Baza P.Poż. i Agro;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz