Ostrołęka,

niedziela, 19 kwietnia 2015

Propozycja kolei łączącej centrum Ostrołęki z resztą regionu

"Wśród propozycji znalazł się również jeszcze jeden projekt dotyczący naszego węzła. Zaproponowano w nim doprowadzenie kolei do centrum Ostrołęki, wraz z budową przystanku końcowego Ostrołęka Śródmieście. W uzasadnieniu projektu znalazło się stwierdzenie, że inwestycja ta mogłaby poprawić dostępność kolei w największym mieście północno-wschodniego Mazowsza. Obecnie zainteresowanie koleją w Ostrołęce jest znikome między innymi z powodu niekorzystnego położenia stacji kolejowej. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia sięgałby 200 mln zł. Wraz z nową linią powstałyby łącznice umożliwiające wyjazd z przystanku Ostrołęka Śródmieście bezpośrednio w kierunku Tłuszcza, Grabowa, oraz na obecną stację PKP."

wg http://www.linia29.cal.pl/news.phpNazwa:
Doprowadzenie kolei do centrum Ostrołęki.
 
Opis:
Budowa nowej linii kolejowej Ostrołęka – Ostrołęka Śródmieście.
 
Uzasadnienie:
Doprowadzenie kolei do centrum jednego z głównych ośrodków subregionalnych województwa. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego, która obecnie ze względu na bardzo niekorzystne położenie jedynej stacji w Ostrołęce jest znikoma.
 
Stan obecny:
Proponowana nowa linia.
Zakres:
Wstępnie przebieg linii proponuje się wyprowadzić na przedłużeniu linii nr 29 (z Tłuszcza) w miejscu w którym skręca ona na wschód do stacji Ostrołęka, następnie linia prowadziłaby wykopem wzdłuż al. Jana Pawła II na odcinku od szpitala do ul. Żebrowskiego lub do ul. Konopnickiej. Konieczna budowa kilku wiaduktów ulic poprzecznych nad przebiegiem linii.
Długość odcinka:
ok. 5 km
 
Szacowany koszt:
200 mln zł.
 
Uwagi:
Dane o długości i koszcie orientacyjne.
 
Liczba głosów: 65
Ostroleka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz